Прокуратурата откри нарушения на общината по търговската дейност

В няколко общини по Черноморието, сред които и Варна, са издадени разрешения за музика и след 23 часа. От Върховна административна прокуратура (ВАП) е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети и посветени на опазване на обществения ред, на провеждане на търговската дейност и т.н.

Според чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

При дейността на ВАП първоначално са изследвани наредбите, действащи на териториите на общините от Черноморското крайбрежие. При това проучване на подзаконовите актове в редакциите, публикувани на съответните интернет страници, са установени разрешения, с които е въведен различен /по-късен/ час, до който е разрешено озвучаването, съобщи Морето.нет.

Намерени са и разрешения, в които часовият диапазон на забраната е диференциран според местонахождението на заведенията за хранене и развлечения с въвеждане на по-ранен час за жилищни зони и на по-късен за курортите, каквото разграничение законодателят не прави.

Конкретните случаи, разкрити до момента, касаят териториите на общини Шабла, Каварна, Варна, Несебър и с тях са ангажирани компетентните окръжни прокуратури.

Ефектът от проверката се открива в мерки, насочени към отстраняване на незаконосъобразните разрешения с цел спазване на целта на Закона за защита от шума в околната среда за създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум.

По-късно през седмицата стана ясно, че Окръжната прокуратура във Варна протестира текстове в Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна. Протестът е заради противоречие между текстове в общинската наредба и Закона за защита от шума в околната среда, който е акт с по-висок ранг.

В атакуваната с протест наредба не се допуска озвучаването на открити площи на заведения в жилищни зони във времевия интервал от 22 до 8 часа, а в курортните зони – от 24 до 8 часа. Разпоредбата на закона забранява вдигането на шум и в жилищни и в курортни зони от 23 до 7 часа.

В протеста на Окръжната прокуратура във Варна се атакува и искането за служебна бележка за липса на задължения към община Варна при издаване на разрешения за удължено работно време. С това ограничение общинската наредба облагодетелства заявители без задължения към община Варна, дори и само защото не живеят на нейна територия, с което се нарушава принципът за свободна стопанска дейност.

Прокуратурата открива и различия в общинската наредба, които засягат допускането на лица под 18 години и под 14 години в заведения със сервиране на алкохол и в интернет зали, които се различават от нормите на Закона за закрила на детето. Разминавания са констатирани и в размера на санкциите и субекта на нарушенията. Протестът е изпратен чрез Общинския съвет във Варна до Варненския административен съд.