Прокуратурата обяви резултати от проверка за измирането на пчелите

Няма нарушения на Закона за пчеларството и наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при растителна защита, дезинфекционни и дезинсекционни действия на територията на Апелативна прокуратура – Варна, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Разпоредена от Апелативната прокуратура във Варна общонадзорна проверка за спазване на Закона за пчеларството и наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителна защита, дезинфекционни и дезинсекционни дейности не са установени нарушения.
Проверките, възложени на шестте окръжни прокуратури в обхвата на Апелативната прокуратура във Варна, са извършени в периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. Областните дирекции по безопасност на храните, на земеделието и общинските администрации са осъществили необходимите действия за изпълнение на правомощията им по контрола на спазването на разпоредбите на Закона за пчеларството и наредба №15 от 8 април 2004 г. по мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при различни действия за растителна защита.
За първото полугодие на 2016 г. не са потвърдени сигналите за масова смъртност на пчели и пчелни семейства при обработка на земеделски земи и горски площи с препарати за растителна защита, дезинфекция и дезинсекция.