Проект за застрояване на паркинг може да скрие уникален музей

 

 

Варненецът Иван Иванов изпрати до редакцията на „Петел“ сигнал за подготовка на застрояването на паркинг в историческата част на града. Ако проектът бъде изпълнен, той буквално ще скрие уникалния Музей по история на медицината.

„През януари на кабината на служителите на паркинга на бул. “Приморски“ № 51 пред Музея за история на медицината на ул. „Парашкева Николау“ № 7 беше поставено обявление, касаещо застрояването на паркинга пред музея“, пише Иван Иванов, който живее в района.

Към сигнала си варненецът добавя и копие от заповед на гл. архитект на Варна Виктор Бузев, с която се разрешава изготвянето на нов подробен устройствен план (ПУП) на имота.

В нея обаче арх. Бузев изрично подчертава, че планът трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) към Министерството на културата. Заедно с това той трябва да бъде приет и от Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна.

Притесненията във връзка с появата на нова сграда са няколко. На първо място, разбира се, е фактът, че тя скрива Музея за история на медицината, който е уникален като идея и единствен за целия Балкански полуостров.

Той се помещава в сграда, която е първата дарителска болница по нашите земи, построена през 1869 г. със средства от завещанието на варненския търговец Параскева Николау. Обявена е за паметник на културата от национално значение.

Може би на този фон е второстепенно последствие това, че един от малкото паркинги в Гръцката махала на Варна ще изчезне. С въвеждането на Синята зона в центъра на Варна и без друго намирането на място за паркиране там не е много лесно. Отделно от това, има съмнения дали разрешаването на допълнителното застрояване в тази част на града би било разумно решение от страна на местната власт.