Проектират нови улици с тротоари около Телевизионната кула

 

Архитектурната комисия към Общински съвет – Варна, одобри план за улична регулация на селищно образувание „Телевизионна кула“. Той предвижда изграждане на улици и тротоари, както и на две автобусни спирки и обръщач за градския транспорт, съобщи гл. архитект на Варна арх. Виктор Бузев.
Той също така каза, че общината е останала само с един имот в селищното образувание, който ще се използва за изграждане на техническа инфраструктура. „Големият проблем на мястото си остава водоподаването“, коментира Бузев. Новият план, който трябва да бъде гласуван на следващото заседание на местния парламент, предвижда и като далечна перспектива изграждането на пътна връзка между района на телевизионната кула и село Каменар. Съветниците одобриха на заседанието си и нов ПУП – ПРЗ за промишлена зона на ул. „Девня“, която е част от плана за развитие на Варна.