Програма ще подобрява говорната среда в яслите

 

Пилотен проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст стартира Дирекция „Здравеопазване” към Община Варна, съвместно с изследователи и студенти от Медицински университет – Варна, водени от проф. д-р Виолета Йотова.
Целта на програмата е да се проследи речниковият запас и използването му сред малчуганите в няколко яслени групи в морската столица и да се предприемат съответните активни действия за достигане на необходимите за възрастта показатели.
Общоизвестен факт е, че развитието на децата зависи от грижите на възрастните още от най-ранна възраст. Обикновено това е майката, а след като детето навърши 1 годинка участват всички членове на семейството. Все по-често обаче се налага семействата да ползват услугите на детски ясли за отглеждане на малчуганите от 1- до 3-годишна възраст. Доверявайки се на персонала в детските ясли, родителите трябва да знаят, че грижите се отнасят не само за физическата среда, храна и сън на децата им, но и за тяхното интелектуално развитие. Особено важно място в това развитие заема говорната среда на децата във времето, когато са будни. Доказано е, че те трябва да чуват и обменят около 1200 думи на час, за да могат да развиват говорните и интелектуалните си способности, както и да постигнат по-добри успехи в училище на по-късен етап.
По тази причина Дирекция „Здравеопазване” към Община Варна стартира Програмата за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месеца. Проектът ще се проведе в два последователни етапа. В първия етап в продължение на една седмица изследователите и студенти от МУ – Варна, ще измерват количеството говор при децата в няколко варненски ясли. Във втория етап медиците и студентите, съвместно с персонала на детската ясла, ще провеждат в продължение на 5 седмици активни занимания с децата. Резултатът, който очакват специалистите, е увеличаване на речниковия запас на децата, както и на възможностите им за комуникация помежду им. След отчитане на положителни резултати Програмата ще бъде въведена във всички детски ясли на територията на Община Варна и ще се предложи на национално ниво.

Фото: Live.Varna.bg