При актуализацията на общинския бюджет: Инвалидите искат клуб и транспорт до театъра

Виолета Гурнакова

Актуализираният бюджет на община Варна за 2015 г. на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 15 554 000 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности  7 126 028 лева, за местни дейности 6 669 502 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 914 470 лв. Това стана ясно по време на заседание на ресорната комисия към Общинския съвет.
Актуализацията на бюджета отразява служебно извършените корекции от централния бюджет и оптимизиране на разходите във функцията по отделните дейности и оглед очакваните разходи до края на годината.
Актуализацията на държавните дейности е намаление на първоначалния план с 47 556 лева.
По сметките за европейски средства отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 13 221 659 лв. Отчетът на държавно делегираните дейности възлиза на 7 843 376 лв. Финансират се 30 дейности, като 19 от тях са възложени на външни доставчици, а 11 социални услуги с държавно финансиране са възложени на 9 второстепенни разпоредители с бюджет.

Най-сетне отчетоха социалната програма от 2014-а
На фона на всички тези цифри, от дружеството на инвалидите във Варна заявиха желание да възстановят правото си на ползване и стопанисване на клубната база в жк „Чайка“, бл. 67.
Поискаха още удобен транспорт за посещение на културни мероприятия в града, допълни Ради Радев от ръководството на дружеството. От социалната дирекция им отговориха, че всичко това влиза в плана на социалната програма за следващата година.
На територията на общината функционират 9 центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни с увреждания, предоставени на външни доставчици, с общ капацитет 335 места, за които са отчетени средства в размер на 855 770 лв. В три защитени жилища с общ капацитет 22 места се предоставя специализирана подкрепа на лица с ментални увреждания и психични разстройства, като за услугите през 2014 г. са усвоени  147 894 лв.
През 2014 г. са изплатени 750 057 лв. за дофинансиране на държавно делегирани дейности. От тях 103 191 лв. са изплатени като допълнително възнаграждение.
Ежемесечно се финансират 14 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 595 места. През годината стартира дейността си център за социална рехабилитация и интеграция за лица, злоупотребяващи с алкохол или зависими с капацитет 25 места и център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства с капацитет 25 места.
И през 2014 г. община Варна е осигурила топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, „Приморски“, „Аспарухово“ чрез фондация „Вяра, Надежда, Любов“.
Ежемесечно са били подпомагани деца на загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР, като средствата за 2014 г. са в размер на 13 500 лева.