Призив от общината: Презаредете картите си през декември

От общинското предприятие ТАСРУД призовават ползвателите на персонализирани абонаментни карти на преференциални цени – възрастни хора и ученици, да презаредят картите си за градския транспорт през месец декември, с цел да избегнат струпване пред пунктовете за продажба през януари /05 – 15.01.2023 г/.

Оттам припомнят, че е премахната т. н. кампанийност при продажбата на карти. Те се издават за период от 30, 60 или 90 календарни дни, а при подновяване, новият период на валидност влиза в сила автоматично след изтичане на валидност на текущия период.

Само в случай, че ползвателят желае да смени линията/линиите, които ползва, е необходимо да посети пункт на следващия ден след изтичане на текущия период, за да поднови нов период на валидност за новоизбраните линии. През месец ноември 2022 г. в пунктовете на ОП ТАСРУД за продажба и презареждане на абонаментни карти са издадени нови и са презаредени съществуващи 14 000 броя карти.

Свободните абонаментни карти се издават за една градска линия, за всички градски линии или една междуселищна линия. Те също могат да се издават и презареждат за 30, 90 и 180 календарни дни, като картата за всички градски линии има и опцията за 360 календарни дни. От ТАСРУД обръщат внимание на потребителите на тези продукти, че при избор на по-дълъг период се спестява част от сумата, в сравнение с цената за 30 календарни дни.

При закупуване на предплатена електронна карта от машина за продажба, разположена на спирка или пункт, както и при презареждане на картата – от машина за продажба на спирка, в автобуса или на пункт, при избора на продукт се визуализира един зелен квадрат, в който е написано, че картата струва 10 лева и предоставя 11 часа времепътуване и зареденият кредит е валиден за период от 90 календарни дни. Понеже се използват купюри единствено от 5 и 10 лева, е прието картата да се презарежда със суми, кратни на 10 лева. Това означава, че в картата може последователно да се зареждат 10, 20, 30 лева и всякакви суми, кратни на 10 лева. С всеки заредени 10 лева периодът на валидност на картата се увеличава с нови 90 календарни дни.

При ползване на такава карта е необходимо в превозно средство пътникът да избере желания от него продукт на екрана на валидиращото устройство, след което да го заплати посредством доближаване на картата до валидиращото устройство. В рамките за заплатеното времепътуване пътникът може да смени няколко превозни средства, като е длъжен във всяко едно от тях единствено да доближи картата до валидиращото устройство, за да се валидира, без да избира повторно желаният от него продукт. В случай, че закупеното от пътника времепътуване не е било достатъчно, за да се достигне желаната дестинация, е необходимо пътникът отново да закупи ново времепътуване след изтичане на вече закупеното.