През декември: Започва саниране на три варненски училища

 

До месец и половина предстои да започне реконструкцията и строително-монтажните работи в 3 от общо 10-те училища и детски градини, по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16,3 млн. лв., а крайният срок за приключване на всички обекти е юни 2019 г
Първите три учебни заведения, в които ще започнат ремонтните дейности след приключване на тръжните процедури, са: Първо основно училище, VII СУ „Найден Геров“ и ОУ „Константин Арабаджиев“. В тях предстои укрепване и саниране на сградите, подмяна на дограма, на ел., ВиК и отоплителни инсталации, ремонт на покривни пространства и др., съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.
По време на ремонтните дейности се предвижда учениците от Първо основно училище да бъдат преместени в СУ „П. К. Яворов“. След приключване на строително-монтажните работи, ще последва обратна промяна – всички ученици ще отидат в Първо основно училище, за да започне ремонта в СУ „П. К. Яворов“. Ръководствата на двете учебни заведения трябва да осигурят едносменен режим за обучение за учениците в началния курс, а за останалите възрастови групи се обсъждат варианти за двусменен режим.
Поради големия брой на ученици в VII СУ „Найден Геров“ преместването им е планирано в четирите най-близки училища, както следва:
– Децата от I и II клас ще отидат в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Предприемат се стъпки пред РУО – Варна, те да преминат в първа смяна. По искане на родителите ще се извърши обезопасяване на стълбищата с предпазни первази и парапети.
– Подготвителните групи за 5- и 6-годишните и децата от III и IV клас ще се обучават в ОУ „Черноризец Храбър“.
– Учениците от V до VII клас ще бъдат преместени в Първа езикова гимназия
– Учениците от VIII до XII клас ще бъдат преместени в IV EГ „Фр. Жолио-Кюри“.
Те ще се обучават втора смяна в приемащите училища. Учениците от ОУ „Константин Арабаджиев” от филиалната сграда ще бъдат преместени в основната сграда на училището, като се запази едносменния режим и целодневната подготовка на учениците.