Пред български кметове в Брюксел: Кристалина Георгиева даде града ни за пример

Варна е пример за бързо развиващ се град. Така Кристалина Георгиева – зам.- председател на ЕК с ресори бюджет, човешки ресурси и сигурност, оцени темповете на работа в морската столица по време на среща с кметове на общини и райони от областите Варна, Добрич, Силистра и Шумен. Делегацията, част от която бе и кметът на морската столица Иван Портних, бе на двудневно работно посещение в Брюксел по покана на евродепутата Емил Радев, който е представителят на региона в Европейския парламент. В рамките на визитата в Европейската комисия и в Европейския парламент бяха обсъдени проблемите и предизвикателствата пред местната власт през призмата на европейските програми.

3 - Kristalina 1

Варна бе посочена и като община, в която се работи активно по програмата за иновации и конкурентоспособност. Акцент в разговорите бе и изграждането на газов хъб у нас. „Българското правителство е извършило всичко необходимо, така че Европейската комисия да даде своето одобрение за реализацията на газов хъб край Варна”, коментира Кристалина Георгиева.

По време на срещата бяха обсъдени различни въпроси, свързани с бюджета на Съюза, с ролята на местната власт, необходимостта от по-добро сътрудничество и използване на целия потенциал на малките и средни предприятия за развитие на местната икономика, за увеличаване на възможностите за директно кандидатстване по проекти в ЕК.

Кметовете споделиха предизвикателствата, пред които са изправени, както и трудностите, които срещат при подготовка, реализация и разплащане на различни проекти по оперативните програми. Те призоваха за облекчаване на административните процедури. Кристалина Георгиева благодари за срещата и подчерта, че тази инициатива е дала добра възможност Европейската комисия да чуе от първо лице за проблемите в общините. Българският еврокомисар пое ангажимент да запознае ресорните еврокомисари с всички изказани мнения и препоръки.

По-късно делегацията се срещна с евродепутатите Мария Габриел, Владимир Уручев, Андрей Ковачев и Ева Паунова. Те запознаха кметовете с основните приоритети в работата си. Дискутирани бяха и актуални теми, свързани с миграцията, енергетиката, международната търговия, визовата политика на ЕС, перспективите пред развитието на дигиталния пазар и др.