Представиха книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа

 

60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе миналата седмица и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

„Заедно за Европа“ е събрала успешни истории на хора, реализирали своите проекти с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кръжоците по проект „Успех“ и „Твоят час“ на училища от 12-те общини на Област Варна. Гимназията на с. Стефан Караджа е представена в книгата с клуба си по извънкласна дейност „Растениевъдство“.

Като част от събитието, доц. Мария Станимирова от катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет – Варна, представи пред младите хора възможностите, които предоставя учебното заведение за продължаване на образованието.

Село Стефан Караджа е петото място, където е представена книгата „Заедно за Европа“ от началото на ноември. До момента в събитията са взели участие близо 200 деца и техните учители. Обиколката продължава днес с посещение на СУ „Христо Ботев“ в с. Ветрино. До края на седмицата екипът на ОИЦ – Варна, ще организира събития в Дългопол и Девня. Представянето на книгата продължава и следващата седмица в Долни чифлик, Провадия и Чернево. Обиколката ще приключи със заключително събитие във Варна.

Областният информационен център – Варна, съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.

Услугите на ОИЦ – Варна, са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани. Като част от дейността си, ОИЦ – Варна, периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.