Пращат оплакванията на гражданите в нова общинска комисия

 

 

Диалогът с гражданите на Варна, който е основно задължение на общинските съветници, ще се осъществява от комисия, която не е заседавала нито веднъж през предния мандат. Това става ясно от прессъобщение от Общински съвет – Варна. Връзката и взаимодействието с обществеността ще влезе в ресора на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е най-яркият пример за орган към съвета, който не функционира. За миналите четири години тримата ѝ членове никога не са се събирали, не са разгледали нито един въпрос. Оправданието за това беше, че към съвета не подаден нито един официален сигнал за корупция.

Според председателя на съвета Тодор Балабанов обаче, прехвърлянето на диалога с гражданите към несъществуващата комисия е за добро. „Амбицията ни е да стимулираме гражданите да участват активно в работата на комисиите. По този начин те не само ще имат още по-голяма яснота по отношение на решенията, които се вземат, но ще могат да се включват в процеса на тяхното обсъждане и формулиране. Смятаме, че това е една от мерките за постигане на още по-прозрачно, открито и ефективно управление“, коментира председателят Балабанов.

Зад решението обаче личи друг мотив – да се избегне поставянето на неудобни въпроси на граждани по време на общинските сесии, които за разлика от заседанията на комисиите се предават и на живо по телевизията.

През миналия мандат мнозинството не веднъж е било „изненадвано“ от граждани, които поставят неудобни въпроси в зала „Пленарна“. Сега със създаването на новата комисия, поне част от проблемните въпроси ще могат да бъдат отхвърляни от управляващите и от председателя Балабанов с мотива, че трябва първо да бъдат разгледани във въпросната комисия.

Естествено, това ще запази само донякъде комфорта на мнозинството на ГЕРБ и на съюзниците им. За съжаление обаче, това ще се отрази пагубно на гражданите, които идват на заседанията на съвета с директни искания и питания към съветниците. Тяхното изслушване ще бъде отлагано, гражданите ще бъдат препращани към помощния орган на съвета, а решаването на проблема им – забавяно.