Почти половината варненци живеят при завишен шум

 

47% от варненци живеят при шум, който надвишава допустимите граници за европейските градове. Това показва новата шумова карта на морския град, която беше обсъдена от временната комисия по опазване и възпроизводство на околната среда към общинския съвет.
Изготвеният от специалисти документ показва също, че училищата, болниците, детските и социални заведения, както и научно-изследователските центрове, където по принцип се изисква да е по-тихо, са все повече изложени на наднормени децибели. В 79% от тези специални сгради шумът е над нормата.


Екипът, изготвил картата, е открил и положителни тенденции, като например намаление на районите с опасен за здравето шум. На основата на изследването, за следващите пет години ще се изготви план за действие, който ще е готов догодина.
За съжаление, картата на шумовото замърсяване не отчита разликите в зависимост от сезона, които за Варна са твърде важни. Както и в другите европейски градове, и за българската морска столица е ясно кой е най-сериозният причинител на опасния шум – автомобилният трафик.
Съветници отчетоха, че само след месеци новата карта ще има нужда от актуализация, заради въвеждането в експлоатация на нови пътни обекти. Представителите на ГЕРБ подчертаха, че реконструкцията на бул. „Левски“ ще намали шума около него. Специалистите се въздържаха да правят конкретни изводи по този въпрос, но се съгласиха, че промяна на общата картина ще има.