Пореден опит: Общината пак ще спира колите в „Салтанат“

 

 

Генералният план за организация на движението във Варна ще бъде актуализиран. Това стана възможно, след като Общинският съвет одобри доклад за необходимостта от промени в плана, чиято цел е да се ограничи движението на автомобили в местността „Салтанат“ в Приморския парк, съобщават от пресцентъра на ОбС – Варна.

Първата стъпка, която предстои след влизане в сила на решението на местния парламент, е да се възложи изработването на проект за актуализация на плана. Той ще  бъде обявен съгласно изискванията и сроковете по Административно-процесуалния кодекс и Закона за устройство на територията. След като изтекат тези законови срокове, проектът ще бъде внесен за разглеждане от Експертния съвет по устройство на територията. Крайният акт е заповед за неговото одобрение от кмета на община Варна, обясни след заседанието Светла Маринова, директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Варна.

Стремежът на администрацията е да удовлетвори всички засегнати страни, като същевременно се ограничи максимално движението в Морската градина. Вероятно ще има изключения за определени институции, сред които Карин дом, Логопедичната детска градина и Дневният център за пълнолетни лица с увреждания „Ривиера“. Ще има и режим за зареждане на заведенията в местността „Салтанат“. „Това е, което можем да направим до приемането на Подробен устройствен план за местността, който изисква повече време за изготвяне“, допълни Маринова.

Докладът на необходимостта от актуализация на Генералния план за организация на движението беше одобрен след дебати в зала „Пленарна“, при които се чуха различни позиции. Една от тях бе, че документът не е съвършен, но е крачка напред към решаване на казуса.