Помагаме с културни проекти на председателството ни на ЕС

 

Една от задачите на фонд „Култура“ на община Варна през 2018 г. ще бъде да подпомогне изпълнението на културната програма на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Целите са еднакви и те са: представяне на българската култура и културно наследство като част от европейската и световната култура; утвърждаване на положителния образ на България, като се създаде положителен ефект и върху други сектори, сред които е туризмът; откриване на възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.
Членове на комисията изразиха също недоволството си от голямата регионална диспропорция в списъка на 100-те национални туристически обекта на България и поискаха промяна. В него Варненска област е представена само с два обекта – Регионалния исторически музей във Варна и Музея на мозайките в Девня. За сравнение, от област Пловдив обектите са 16, а от Ловешка област – 11.
Първата сесия за набиране на проектни предложения по фонд „Култура“ ще бъде открита на 4 декември 2017 г. Организаторите на фестивали и други прояви ще могат да подават проектите си до 5 януари 2018 г., стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна. Втората сесия е планирана за периода 12 февруари – 12 март 2018 г.
Членовете на комисията одобриха Насоките за кандидатстване по направленията на фонд „Култура“ за 2018 г. Общинският фонд ще финансира проекти по четири направления: „Фестивали и конкурси”, „Творчески проекти”, „Национално и международно сътрудничество” и „Публики”. Преимущество ще имат проектите, предвидени да се осъществят през месеците март, април, май, октомври и ноември. С предимство ще са предложенията, които ще се реализират извън централните части на Варна, събитията на открито, както и уличното изкуство. Ориентираните към деца и младежи (като публика, участници и артисти) проекти също ще бъдат с приоритет.
Съветниците от комисията одобриха и състава на външните експерти към фонд „Култура“. Предвид факта, че работата на досегашните специалисти е изключително успешна, бе решено те да продължат да оценяват проекти и през следващия мандат на комисията. В състава на Експертния съвет влизат Симеон Лютаков („Сценични изкуства”), Кремена Цанкова („Визуални изкуства”), Росица Тодорова ( „Литература”), арх. Владимир Попов („Културно-историческо наследство“), Димитър Дермански („Филмово изкуство“) и Страцимир Павлов („Музика“).
Общинският фонд „Култура“ се ръководи от Експертен съвет, който се състои от 11 членове. Петима от тях са постоянни, а шестима – временни, с мандат от 1 година. Постоянни членове са председателят на ПК „Култура и духовно развитие” и още двама членове на комисията, председателят на Обществения съвет по култура и директорът на ресорната общинска дирекция.