Показват на карта къде гражданите могат да садят дървета

 

Интерактивна карта, която ще бъде достъпна онлайн, ще показва всички общински терени, подходящи за залесяване. Към нея ще има и кратко описание на необходимите административни стъпки –  съгласувателна процедура с районните администрации по отношение на видовете дървета, които да се засаждат, съобщи на пресконференция днес кметът на Варна Иван Портних. „Тази година сме планирали озеленителна програма във всички райони на града. Работим за опазване на зелената система – създадохме нов парк във „Възраждане“, работим по нова паркова зона и спорна площадка в кв. „Виница“. В Аспаруховия парк, където зелени организации ни спряха с жалба, чакаме решението на съда, защото искаме да я превърнем парка във втората Морска градина на Варна, обясни кметът.

Главният архитект Виктор Бузев припомни, че Община Варна има публичен зелен регистър, изготвен съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗУТ,  в който са описани дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение. Всяко едно дърво, квартална градинка, улично озеленяване, които са на общински или държавна територия, са вписани и нанесени в карта. „Когато се изработва инвестиционен проект за строеж, тогава в частта озеленяване, проектант озеленител прави санитарна оценка на съществуващата растителност. Ако тя се засяга и трябва да бъде премахната, в самия проект се предлага компенсаторна озеленителна програма. Едва след проверка дали е изпълнена, се  преминава към одобряване и издаване на разрешение за строеж“, обясни Виктор Бузев.

 

Снимка: Live.Varna.bg