Под заплаха за Варна и цялата област: Девня финансира обезопасяването на трихлоретана в „Полимери“

 

Община Девня ще финансира операция по прехвърлянето в безопасен резервоар на промишлените количества ди- и трихлоретан, които се съхраняват във фалиралия химически завод „Полимери“. Това съобщи кметът Свилен Шитов, който подчерта, че целта на тази мярка е гарантиране на пълна безопасност на населението и околната среда.

В началото на месеца областният управител на Варна Стоян Пасев обяви обществена поръчка за премахване и обезвреждане на химическите вещества. Спечелилият конкурса ще трябва да ги натовари, транспортира и предаде за утилизация. Въпреки това Община Девня реши да елиминира всякакви потенциални рискове, поради което ще освободи цялото съдържание на силно корозирал съд с трихлоретан.

През зимата на 2014 година част от неправилно съхраняваните тежки фракции бяха прехвърлени аварийно в друг резервоар, защото първият бе протекъл. Количеството отпадъчен трихлоретан до пробойната на корозиралия съд бе източено в съседния, но немалка част от съдържанието остана в пробития, макар и под нивото на зейналата дупка.

Изследване с дебеломер, възложено от синдика на „Полимери“, показа, че стените на първия съд вече са доста изтънели, а по покрива са се образували хлътнатини и дупки. Тези обстоятелства налагат резервоарът да бъде изцяло освободен от тежките фракции, защото са силно агресивни към метала и опасността от внезапен теч е реална.

23-devnja

Свилен Шитов успокои, че котлованът на корозиралия съд е в изправност и при необходимост остатъчните количества ще бъдат източени там, а след това ще бъдат прехвърлени в другия резервоар. Изпадналото в несъстоятелност предприятие се охранява на денонощен режим от частна фирма, площадката с ди- и трихлоретана е под постоянно наблюдение, а достъпът на външни лица до обекта е строго забранен. Това елиминира рисковете от всякакви инциденти с човешка намеса. Пламната температура на тежките фракции е 378 градуса, но лабораторен експеримент установи, че те са доста по-трудно запалими, обясни бившият изпълнителен директор на „Полимери“ – инж. Румен Дяков, който понастоящем е ангажиран с аварийната операция.

За да може Община Девня да си върне средствата, които ще инвестира в операцията по прехвърлянето на химикалите, кметът ще трябва да обяви частично бедствено положение на територията на „Полимери“, както се случи и преди близо 3 години. Именно прилагането на тази мярка ще даде основание на местната власт да поиска от ресорната междуведомствена комисия към Министерския съвет да й възстанови всички похарчени средства за целите на аварийната операция.