Подаването на заявления за детските градини започва от 5 май

 

Подаването на заявления за прием в яслените групи и в първа група в детските градини във Варна ще започне на 5 май и ще продължи до 20 май, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Срокът се отнася за децата, родени през 2014 г., които кандидатстват за първа група, както и за набор 2015 и 2016, които могат да постъпят в яслените групи.
Новият електронен регистър за прием се разработва от „Информационно обслужване“АД – клон Варна, и ще бъде представен на 20 април. Линкът към регистъра ще бъде поместен на официалната страница на Община Варна –varna.bg. Осигурена е възможност за подаване на заявления онлайн. Комплектът със задължителните и допълнителни документи родителите ще представят след класирането на децата им, което ще се извърши на 31 май. За тези, които ще подават заявления на място в детска градина, приемът на заявления ще приключи на 19 май до 16,30 часа. През тази година 2235 са свободните места за първа група и още 373 за яслените групи в градините.