Плажове в „Аспарухово“ и Св. св. Константин и Елена не отговарят на изискванията

В периода 1 юни-31 август Басейнова дирекция „Черноморски район”, съвместно с екоинспекците във Варна и Бургас са извършили общо 106 проверки, от които 51 по Южното и 55 по Северното Черноморие. Това съобщиха от дирекцията в началото на миналата седмица.

Предприети са мерки за привеждане на обектите в съответствие със Закона за водите. Издадени са 27 предписания, от които 25 са изпълнени в срок. Съставени са 10 акта – 5 за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в Черно море и 5 – за нерегламентирано водовземане.

Проверени бяха 25 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), канализационни системи и мрежи по Черноморското крайбрежие. Констатирано бе, че населените места без действащи ПСОВ са: Дуранкулак, Крапец, местност Иканталъка, общ. Каварна, кк Шкорпиловци, Ахтопол, Варвара, Синеморец, кв. „Крайморие“ – Бургас. Пречиствателните станции за отпадъчни води без изградено третично пречистване за отстраняване на биогенните елементи са: ПСОВ „Шабла”, ПСОВ кк Албена – с. Кранево, ПСОВ Камчия, ПСОВ Златни пясъци, ПСОВ „Китен-Приморско“, ПСОВ “Елените” и ПСОВ „Лозенец“.

Резултатите от 45 проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море показаха, че проверените обекти в зоните с води за къпане на Дуранкулак, Крапец, Балчик, местност Иканталъка, Плаж Аспарухово-Варна, Голям плаж в кк Св. св. Константин и Елена във Варна и кк Шкорпиловци не отговорят на изискванията на чл. 13 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, поради липса на необходимата техническа инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Уведомени са областните управители на Добрич и Варна за предприемане на действия по компетентност.

По сигнали за замърсяване на морските води Басейнова дирекция извърши 36 проверки съвместно с регионалните инспекции по околна среда и водите, регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Варна, ИА „Морска администрация“, регионалните здравни инспекции и представители на черноморски общини. 10 от сигналите бяха неоснователни.

През летния сезон постъпиха сигнали за замърсяване на плажната ивица по цялото черноморско крайбрежие от нефтопродукти. При проверките присъстваха и концесионерите на замърсените с мазут плажове. Мазутни частици бяха открити по цялата плажна ивица в районите на кк Златни пясъци, Обзор, Поморие, Равда-Несебър и на „Каваци“ при Созопол. При проверките не бяха установени брегови източници на замърсяване. „Морска администрация” Бургас по сателитни снимки е констатирала предполагаемия нарушител, изхвърлил от трюмовете си отпадъчни води, съдържащи мазут, масла и горива. Замърсяването е на 81 морски мили източно от нос Емине. „Морска администрация” е предприела действия за доказване на нарушението и налагане на санкции на извършителя.