Оцапан

„Направете нещо, кажете на хората, които отговарят за това, че не е нормално българските национални герои за стоят покрити с изпражнения“ – това ни помоли тези дни един обикновен варненец. Гражданинът съвсем искрено заяви, че го е срам от това, че паметникът на цар Калоян стои изцапан от гларусите. Същата е ситуацията и с паметника на Стефан Караджа в центъра, както и със статуите на много други герои и бележити българи. Проблемът, разбира се, не е само варненски, той съществува във всеки град. Че паметниците имат нужда поне от време навреме да бъдат чистени, обаче е очевидно, както и това, че това задължение е позабравено от нашата управа.

Фото Веселин Златков