От 15 септември: Ученици ще могат и да работят още от 8-и и 9-и клас

 

Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ приема за новата учебна година ученици в осми и девети клас в т. нар. дуална форма на обучение – чрез работа, в специалност мебелно производство.
Проектът стартира пилотно миналата година за XI клас, като Община Варна финансира 70 % от разходите, за да могат учениците да натрупат стаж в реална работна среда. Подкрепа на проекта дадоха 12 фирми от Варна и региона. Училището сключи споразумение с частните компании и заедно с работодателите направи подбор на учениците по определени критерии. На основание чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда между фирмата и младежите бяха сключени трудови договори, съгласно които те получаваха възнаграждение в размер на 90 % от минималната работна заплата. Практическото обучението се извършваше от наставник от фирмата и от преподавател по професионална подготовка от гимназията, в производствените бази на частните дружества. В края на учебната година работодателите оцениха като успешно дуалното обучение и посочиха, че учениците се справят добре, спазват работното време и трудовата дисциплина.