От днес варненската Военна болница приема пациенти с направления за преглед

Многопрофилна болница за активно лечение – Варна, оказва вече 67 години квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишния опит и традиции и наличието на съвременна материална база. В състава на МБАЛ – Варна, са включени 24 специализирани клиники и отделения с 280 легла. Болницата е единствено лечебно заведение за лечение на остри отравяния и изгаряния в Североизточна България, като обслужва и цивилни граждани.
В съответствие със сключения договор с РЗОК болничната база е отворена за всички здравноосигурени лица, като работи по 162 клинични пътеки. Болницата има договор с 12 доброволни застрахователни компании. МБАЛ – Варна, приема за лечение и нездравноосигурени лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началник ВМА – София.
От началото на юли варненската Военна болница предлага и доболнична помощ в новия медицински център. До момента от услугите на болничното заведение можеха да се възползват само хоспитализираните пациенти. От тук нататък всички нуждаещи се от лекарско мнение ще могат да се прегледат или да си направят изследвания във Военна болница.

R4
За момента болницата предлага 9 направления със следните специалисти:
травматология – д-р Герганов
хирургия – д-р Михайлов
ревматология – д-р Атанасова
неврология – д-р Попова
УНГ – д-р Куцаров и д-р Георгиев
очен кабинет – д-р Генчев
кожно-венерически болести – д-р Цингов
психиатрия – д-р Борисова
образна диагностика (ехография на коремни органи и млечна жлеза; скенер; рентген) – д-р Веселинова и д-р Пацирева
При нужда всички пациенти могат да бъдат хоспитализирани.
Приемно време на кабинетите:
вторник и четвъртък – 13 – 16,30 ч.
Тел. за връзка: 052/386 396
Адрес: ул. „Христо Смирненски“ 3