Отново захранват медиите с пари от местния бюджет

За поредна година Община Варна ще плаща на медии, които ще избира по собствени критерии, за да отразяват дейността ѝ. Т.нар. „медийни доставчици“ ще имат възможност да вземат по 15 000 лева на проект в рамките на тримесечие, или 30 хил. лева наведнъж за по-дълъг период през 2022. Парите ще бъдат заложени в бюджета на фонд „Култура“, съобщиха от Общински съвет – Варна след като културната комисия към него одобри правилата за плащане на изданията на свое заседание.

Колко обаче ще бъде общата сума за медийните „доставки“ все още не е ясно. Това ще се разбере с приемането на новия общински бюджет. Казано с други думи, дали една или друга медия ще получи финансиране, ще решава мнозинството около ГЕРБ.

„Одобрение ще получават проектни предложения с иновативни идеи, разработени в развитие, изпълнени от екип с доказана експертност. Ще се подкрепят също проекти, които подобряват осведомеността по теми от местния живот; дават възможност за представяне на различни гледни точки; подпомагат дебатирането по проблеми от местния живот; насърчават независимите оценки за събитията в община Варна; представят различни групи от местната общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение“, се казва в съобщението от местния парламент.

При равни други условия допълнителна тежест ще имат медийни проекти, които ще се осъществяват чрез повече от един канал за достигане до варненската аудитория и са достъпни за хората с увредено зрение или слух. С преимущество ще са също кандидати, доказващи посещаемост и информационно покритие, рейтинг, както и по-продължително осъществяване на медийни услуги.

Срокът за подаване на документи ще бъде едномесечен след приемане на бюджета на община Варна. Месец след изтичането на този срок ще бъдат обявявани и резултатите. Предложените правила за финансиране на медиите за 2022 г. ще бъдат разгледани и от Общинския съвет, който трябва да вземе крайното решение дали да ги приеме.