Откриха несъответствия в отчета на ДКЦ „Чайка“

 

Скандално разминаване между отчета на управителката на общинския ДКЦ „Чайка“ д-р Александра Манушева и анализа на одитора на дружеството бяха установени на заседание на стопанската комисия към Общински съвет – Варна. Несъответствията касаят най-вече заплатите на ръководния административен екип, който се състои от четирима служители.
Около ръководеното от д-р Манушева ДКЦ „Чайка“ възникна тежко противоречие. От една страна тя обяви, че дружеството за 2016 година е на печалба, при това 8000 лв., което е доста добър резултат на фона на останалите центрове.
От друга обаче, ДКЦ „Чайка“ има задължения за 655 хил. лева, които на практика надхвърлят размера на капитала на дружеството. „Дружеството е декапитализирано, не знам за каква печалба изобщо може да се говори“, коментира общинският съветник Григор Григоров.
Той поиска освен това с пряк въпрос да разбере колко точно е заплатата на д-р Манушева и административния й екип. Причината за това е, че четиримата души в администрацията вземат средно по над 3000 лв. заплата на месец, като това беше изведено от данните от отчета. След известно объркване и забавяне д-р Александра Манушева отговори, че като управител на задлъжнялото здравно заведение взема между 2500 и 3000 лева, като в това не влиза възнаграждението й като действащ лекар. Тъй като това явно отвори нови несъответствия и въпроси без отговор, председателят на общинския съвет Тодор Балабанов реши да отложи изцяло гледането на точката за следващо заседание на комисията „Собственост и стопанство“, което се очаква тази седмица.