Организацията на изборите тече по план

 

 

Общо 23 партии и 5 коалиции, регистрирани в ЦИК, 3 местни коалиции и 4 инициативни комитета ще участват изборите за кмет, районни кметове и общински съветници във Варна, съобщиха от Общинската избирателна комисия във Варна.

Два от инициативните комитети са за издигане на независими общински съветници, един за издигане на кмет на община Варна и един за издигане на кмет на кметство Тополи.

В изборния ден Община Варна осигурява шест броя специализирани автомобила за придвижване на избирателите със увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 14.10. от 6 до 21 ч. и в изборния ден на телефони 0700 10 966, 052/500 652 и 0889 409 221.