Одобрен е проект за 25,2 млн. лв. за градската ни среда

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ одобри 100% безвъзмездно финансиране за естетизация и модернизация на градската среда във Варна. Проектът, на стойност 25,2 млн. лв., е част от инвестиционната програма на Община Варна, която е с макрорамка от 127,7 млн. лв. – с основни проекти и проекти от резервния списък.
Средствата за градска среда са предвидени за реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско озеленяване; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; изграждане на велоалеи и достъпна архитектурна среда. „Това е една сериозна инвестиция, която ни дава възможност да работим за създаване на по-добри условия за жителите на Варна и за подобряване на качеството на живот в града“, коментира кметът Иван Портних.
Предвидени са средства за продължаване на обновяването на Морската градина – рехабилитация на настилки, ново осветление, изграждане на нови площадки за спорт, кътове за отдих, паркова мебел и реконструкция на поливната система.
В проектите са включени още реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват – от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” в кв. „Аспарухово“, с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал „Море-езеро“, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи.
В район „Одесос“ е предвидена реконструкция на ул. „Г. Бенковски“ – в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“, включително елементи на предблоковите пространства между ул.“Цар Петър“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Г. Бенковски“; благоустрояване на междублокови пространства на ул. „Цар Симеон I“, вкл. велоалея и пространството, заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхоф; благоустрояване на междублокови пространства ул. „Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“.
В район „Младост“ е предвидено благоустрояване на междублокови пространства, заключено между ул. “Ана Феликсова“, ул. “Петър Алипиев“, улицата, западно от бл. 17, и локалното платно на бул. “Трети март“.
В район „Вл. Варненчик“ също е предвидено благоустрояване на междублокови пространства, в т.ч. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков“ – в участъка от бул. „Константин и Фружин“ до ул. „Св. Елена“.