Обявиха конкурс за есе „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“

 

В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018 г., дирекция „Образование и младежки дейности“ ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Съгласно регламента право на участие имат всички младежи на възраст от 15 до 35 години. Всеки автор може да участва с едно есе (до четири стандартни страници А4, шрифт /Times new roman 12), с придружаваща информация – трите имена, личен телефон и e-mail за връзка. Срокът за предаване на творбите е 30 юни, включително на имейл storyofkidnness@gmail.com.

Фото Live.Varna.bg