Общинският щат набъбва с 225 контрольори

Община Варна разкри как смята да компенсира работещите в частния автобусен превозвач „Транстриумф Холдинг“, които ще изгубят работата си, след като фирмата престане на обслужва линиите в града. Официално общинската фирма „Градски транспорт“ отдавна е монополист в обществените превози на пътници. На практика обаче „Транстриумф“ продължава да обслужва половината линии.
Въпреки уверението от ръководството на общинския превозвач, че те могат да поемат изцяло превоза на варненци, общината все още не е спряла да използва услугите на частната фирма. Вероятно една от причините за това е, че в края на предния мандат управляващите поеха ангажимент да намерят работа на тези работещи в „Транстриумф“, които ще останат без препитание заради решението на местната власт.
Един от вариантите е те да бъдат назначени като контрольори в автобусите. Това стана ясно на днешната сесия на общинския съвет, на която беше одобрено назначаването 225 души на такава длъжност. Те ще работят към общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД).
Според зам.-кмета Пейчо Пейчев в близко бъдеще ще има сериозна нужда от контрольори във варненските автобуси, защото кондукторите ще бъдат заменени от автомати за продажба на билети. Такива ще има както на спирките, така и в самите автобуси. Ролята на контрольорите ще е да ловят гратисчиите, които бяха сведени до минимум при системата с кондукторите.
Лидерът на варненските социалисти Борислав Гуцанов специално поиска да знае дали новата организация на работа автобусите е допустима според изискванията на проекта „Интегриран градски транспорт“. Именно по него се въвежда системата за автоматизирана продажба на билети. Пейчев отговори, че тази мярка за контрол е допустима, както и новата функция на предприятието ТАСРУД. По негови думи, това ще е новата връзка на общината с нейната собствена фирма „Градски транспорт“.