Общината тегли нови заеми за довършване на проекти

Дълг за над 40 млн. лева смята да поеме община Варна за да довърши и доразвие три вече започнали проекта на нейна територия и заедно с това да изгради чаканата от години синя зона. Плановете за поемане на дълга ще бъде представен на обществено обсъждане на 14 ноември от 15:30 часа в зала „Пленарна“ на общината, където всеки гражданин ще може да изрази мнението си по финансовите намерения на местната власт.

Заемите са предназначени да осигурят собствено общинско финансиране за четири проекта на обща стойност около 115 млн. лв. Три от тях са вече добре познати на варненци и се реализират с помощта на средства от ЕС.

Първият проект е „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, по който вече беше обновена централната част на града. Сега общината ще го продължи с благоустройство, озеленяване и изграждане на пешеходни зони, градинки и ремонт на улици в районите „Аспарухово“, „Одесос“, „Владиславово“, „Младост“, както и в Морската градина. Цялата стойност на новата фаза на проекта е 34, 4 млн. лв., като общината ще поеме около над 11 млн. като собствени разходи.

За довършване на станалия прословут проект „Интегриран градски транспорт“ ще бъдат дадени нови 37,2 млн. лв., а общината ще поеме за целта дълг от 14,7 млн. Интересното в случая е, че общинският монополист в автобусните превози в града „Градски транспорт“ също ще трябва да осигури съфинансиране в размер на 1,26 млн. лв.

Дълг за още 8,5 млн. лв ще поеме община Варна за да бъде изградена новата пречиствателна станция на Златни пясъци, чакана от години. Общата стойност на проекта е над 37 млн. лв.

Четвъртият проект, по който общината ще работи с пари, осигурени със заем, е въвеждането на синя зона, която трябва да се въведе до края на 2018-а. Общата стойност на проекта е над 5,4 млн. лв. Общината ще даде от бюджета си над 1 млн., останалата част от средствата ще бъдат осигурени от заем.