Общината събрала 15,5 млн. лева повече от данъци през 2016-та

 

Изпълнението на годишния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2016-та година предстои да бъде обсъдено публично на 13 септември от 15:30 часа. Срещата, на която са поканени жителите на общината, представители на бизнеса и на неправителствените организации, ще се състои в зала „Пленарна“ в сградата на градската управа, съобщи Морето.нет.

Общината завършва бюджетната година без просрочени задължения и с положително бюджетно салдо, става ясно от материалите, които вече са публикувани на сайта й. Подобрена е събираемостта на приходите в резултат на предприетите действия от администрацията. От градската управа отчитат увеличение в данъчните приходи спрямо 2015-та в размер на 15,5 млн. лева. Реалното изпълнение на бюджета за миналата година, спрямо първоначалния план, е 110 %. При заложени в началото на годината 243,7 млн. лева, отчетът към 31 декември е за 237 139 285 лева. Реалното изпълнение на приходите е било в размер на 267 857 404 лева. В него са включени наличности по сметки, отразени с отрицателен знак в размер на – 30 718 119 лева.

През дванадесетте месеца на 2016-та в местната хазна са влезли 237, 6 млн. лева, при първоначален план за 243,7 млн. лева. Малко над 118 милиона лева са субсидиите от Централния бюджет. От тях най-много са били парите за делегирани държавни дейности – 99,135 млн. лева.

Общината е успяла да събере 81,37 млн. лева от имуществени данъци и други 561 86 млн. лева от неданъчни приходи. В хазната са влезли 2,5 млн. лева от операции с нефинансови активи. Приходите от собственост са в размер на 10, 25 млн. лева, а тези от общински такси – 41,17 млн. лева. От глоби, санкции и наказателни лихви са събрани 6,06 млн. лева, докато първоначално са били заложени 4,68 млн. лева. От концесии в бюджета са влезли 2,15 млн. лева. Отчетът на разходите през 2016-та е за 237 139 285 лева. През годината общината е похарчила 16,42 млн. лева за основни ремонти и 4,49 млн. лева за придобиване на дълготрайни материални активи. Градската управа е платила и 1,28 млн. лева за придобиване на земя.