Общината се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

 

На 16 септември, събота, на територията на община Варна ще се проведе почистване по проект „Да изчистим България заедно“. Помощни материали (ръкавици и чували) ще бъдат раздавани безплатно в районните кметства. Приоритет за почистване ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Събраните отпадъци трябва да се поставят в чували до контейнерите за битов отпадък. Забранено е спирането и паркирането на автомобили пред кофите за смет. Да не се кастрят, режат и премахват клони на дървета и храсти без разрешително от районните администрации.
Денят за почистване не е предназначен за чистене на мазета, тавани и дворни пространства, припомнят от сектор „Екологичен контрол“ към Община Варна. Повече информация гражданите могат да получат всеки работен ден от 8:30 до 17 ч. на следните телефони:
Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 152
р-н “Одесос” – 052/612 877
р-н “Приморски” – 052/359 158
р-н „Младост“ – 052/820 784
р-н “Аспарухово” – 052/370 130
р-н „Вл. Варненчик“ – 052/575 720
км. „Тополи“ – 052/741 003
км. „Казашко“ – 052/820 664
км. „Каменар“ – 052/671 323
км. „Константиново“ – 052/820 797
км. „Звездица“ – 052/820 793