Общината помирява инвалидите с регистър на клубовете им

Община Варна ще изготви регистър на общинските офиси и други имоти, които са предоставени на организациите на хората с увреждания във Варна. В него ще бъде отбелязано и в какво състояние са помещенията, имат ли нужда от ремонт, а също и чия е отговорността за неговото извършване. Повод за решението е съществуващото напрежение между отделните структури на хората с увреждания в града.
Д-р Радко Радев, председател на една от организациите – Дружеството на инвалидите – Варна, нарече противопоставянето с другите сдружения „война, която се води от 5-6 години“. Комисията „Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна, даде съгласие именно тази организация да ползва клуб на инвалидите в жк „Чайка“. Това стана и повод да започне въвеждането на ред в ползването на общински имоти от хората с увреждани. Начинът, по който се стигна до  решението, обаче за пореден път доказа порочната практика, по която работи местният парламент на Варна.
Дебатът, че  всички организации на  инвалидите трябва да бъдат поставени при еднакви условия, беше започнат от лидера на  БСП – Варна, Борислав Гуцанов, който директно предложи създаването на споменатия по-горе регистър. Председателят на стопанската комисия Юлияна Боева (ГЕРБ) обаче реши, че не може да подложи на гласуване това предложение, като заяви, че то не било внесено предварително като част от дневния ред. Това обаче не е пречка по правилник и за да не изпадне комисията в неловка ситуация, се наложи намесата на друг представител на управляващата партия – председателя на съвета Тодор Балабанов. Той заяви на съпартийката си, че смята и предложението за уместно и то веднага беше подложено на гласувани и прието. Дали ще има регистър на имотите, ползвани от организациите на инвалидите във Варна, ще бъде окончателно решено на предстоящата сесия на общинския съвет.