Общината получи отличие за прозрачност на финансите

 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) награди Община Варна за електронната система на фонд „Култура“, категория „Общинска администрация“. Мотивите, с които Варна е предпочетена от конкуренцията, са, че с внедряването на системата се постига прозрачност при изразходване на публични финанси. От името на кмета Иван Портних наградата получи Нора Момчева, секретар на Община Варна.

Фонд „Култура“ регламентира реда, условията и критериите за финансиране на фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата, организирани на територията на Община Варна, и включването им в календара на съответната година. Целевото предоставяне на финансови средства се извършва на конкурсен принцип, а финансовите параметри на фонда се определят с решение на Общински съвет – Варна, като част от бюджета на дирекция „Култура и духовно развитие“. Фондът се ръководи от експертен съвет, с мандат от 1 година. Въведена е електронна форма за кандидатстване и отчитане.

Българската асоциация по информационни технологии е браншова организация, работеща в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена е през 1995 г. и обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на интернет услуги и др. По традиция събитието се провежда под патронажа на президента на България и поставя във фокуса бранда на българската ИКТ индустрия, като награждава иновативни решения и продукти.