Общината планира да продаде имоти за над 17 милиона

22,7 млн. лева приходи очаква Община Варна от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Те ще влязат в хазната от продажби, наеми, концесии и приватизация, става ясно от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021г., която беше одобрена от ресорната комисия към Общинския съвет. Това съобщиха от пресцентъра на Общински съвет – Варна.

От продажбата на поземлени имоти и сгради на търг или публично оповестен конкурс, както и от прекратяване на съсобственост се очаква да влязат 17,2 млн. лева. 2,1 млн. са планирани от наеми, включително от плажове държавна собственост. Очакваната сума от концесии е в размер на 1,7 млн. лева.

В бюджета за тази година общината е планирала разходи за придобиване, управление и разпореждане с общински недвижими имоти и вещи в размер на 8,3 млн. лева. 4,2 млн. лева от тях са за принудително отчуждаване – 3,65 млн. лева за придобиване на земя и 550 хил. лева – на сгради.Предвиждат се отчуждителни процедури за реализацията на мащабния ВиК проект, по който ще бъдат изградени водопроводи и канализационни мрежи във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. Предстои отчуждаване на имоти и за разширение на гробищен парк „Запад“ в с. Тополи. В разходната част над 3 млн. лева са планирани за изработка на ПУП във връзка със стартиране на процедурите на обособяване на новата индустриална зона край Аксаково.