Общината въвежда тежки глоби за боклука

Веселин Златков

Два изключително важни документа – Програма и Наредба за управление на отпадъците, получиха одобрение без каквото и обсъждане на заседанието на комисията „Благоустройство и комунални дейности“ към Общински съвет Варна. Въпреки че председателят й Божидар Чапаров („Граждани и експерти и СДС“) на три пъти подкани колегите си да вземат отношение към тези ключови документи, никой не се престраши да говори по промените, които очакват варненци.
Новата наредба беше приета като част от Програмата за управление на отпадъците до 2020 година. Документът „отлежаваше“ на сайта на община Варна от октомври миналата година, така че формално гражданите имаха доста време да се запознаят с него. Според кметската администрация новите моменти в наредбата се отнасят главно до управлението на строителните отпадъци, но всъщност те са доста повече.
В нея се вижда старание да се засили разделното събиране на сметта. То вече се ще се налага и за биоотпадъците от кухните и градините. „Зелените“ боклуци, като отрязани клони от дървета и храсти, ще бъдат събирани на определени места, за да не попадат в общата смет. Кухненските биоотпадъци ще се събират разделно в кафяви торби или съдове във всички общински структури, които произвеждат такива. Наредбата предвижда и възможност това разделно събиране да стане задължително и за гражданите, но на по-късен етап.
Общината ще създаде собствени пунктове за изхвърляне на батерии и акумулатори, на неизползваеми автомобилни гуми, а кметът трябва да изработи строг график кога и къде могат да се изхвърля стара покъщнина и едрогабаритни отпадъци. Проектът за наредба третира като отпадъци и излезлите от употреба леки автомобили, за чието извозване има също нов ред. Затяга се и предаването на отпадъци от черни и цветни метали, като глобата за нередностите в тази сфера е минимум от 1400 до 4000 лв.
Сериозни санкции се предвиждат и за варненци, които не изхвърлят боклука си по правилния начин. Глобата за такова провинение става от 300 до 1000 лв. С толкова ще бъдат глобявани и тези, които бъркат в контейнерите за разделно събиране на отпадъци, за да вадят това, от което могат да изкарат някой лев. За наистина дребни провинения към чистотата, гражданите ще бъдат глобявани чрез фиш с от 10 до 50 лв., предвижа проектът за нова наредба.