Обновяват Младежкия дом с архитектурен конкурс

Община Варна и местната структура на Камарата на архитектите в България обявиха конкурс за изработка на идеен архитектурен проект за обща визия, изграждане на достъпна среда, ремонт и преустройство на Младежкия дом в града. Целта е цялостно обновяване на сградата по повод избора на Варна за Европейска младежка столица 2017 г.
Срокът за предаване на проектните разработки е 19 декември. Обсъждането, оценката и класирането на проектите ще се проведе до десет календарни дни. За класираните на първите три места са предвидени парични награди съответно 3000 лв. – за първо, 2000 лв. – за второ, и 1000 лв. за трето място. От трите проектни разработки ще бъде направен избор за възлагане на следваща фаза на проектиране (технически архитектурен проект и работни детайли) на инвестиционен проект, необходим за осъществяване на това инвестиционно намерение.
Желаещите да участват в конкурса могат да получат изходни данни и материали от арх. Илиян Парашкевов, младши експерт част „Архитектура“, дирекция АГУП, в сградата на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ 43, ет. 5, стая 508. Повече информация може да бъде получена на телефон 052/820 146. Материалите ще бъдат достъпни на електронната страница на Община Варна www.varna.bg