Областна дирекция на МВР откри линии за сигнали по изборите

На телефони: 052/615 166, 052/652 324, 052/652 323 и на e-mail: varna@mvr.bg ще се приемат сигнали, съотносими към дейността на МВР. В Областна дирекция на МВР във Варна e създадена организация за подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на Република България на 26 март 2017 г.
На тел. 112 се приемат денонощно сигнали за нарушаване на правилата за организиране и провеждане на изборите. Гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Като сигналите биват предавани в компетентните структури на ОДМВР – Варна.
От днес до деня на изборите включително, в Областна дирекция на МВР – Варна, ще работят денонощни телефонни линии за приемане на сигнали от гражданите, свързани с нарушения на изборния процес: 052/615 166, 052/652 324 и 052/652 323.
Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани и на електронния адрес на ОДМВР – Варна: varna@mvr.bg
В изпълнение на задачите на МВР в периода на подготовката и провеждането на избори за народни представители, в МВР също е открита денонощна линия за сигнали от граждани.
На тел. 982 2232, факс 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg се приемат единствено съобщения, съотносими към дейността на МВР – свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес.
Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на откритите линии, като подадените информации ще бъдат записвани.