Нова общинска такса за отпадъците от кухни и заведения във Варна

Общинската такса за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене да стане 12 лева. Таксата се отнася за кофа с вместимост 240 литра. Това предлагат от кметската администрация във Варна във връзка с изменението на Закона за управление на отпадъците, съобщи Moreto.net.
Очаква се Общинският съвет да гласува промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на морската столица. На територията на община Варна ежедневно функционират комплекси и заведения с различно предназначение, които в резултат от дейността си генерират посочените в наредбата битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения, подлежащи на разделно събиране и оползотворяване, пояснява в свое писмо до съветниците кметът на града Иван Портних. До 31 март догодина всички лица, ползващи услугата по чл. 18, т. 4, следва да подадат декларация в общинската дирекция „Местни данъци“. В нея трябва да се посочва броят на необходимите съдове за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, които ще се използват през годината.