На пето място сме по продължителност на живота

 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 75.4 години, като спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) тя нараства с 0.1 години. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро на НСИ. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната – 74.8 години. Област Варна, заедно с областите София (столица) (76.4) и Кърджали (76.4), Благоевград (75.8) и Смолян (75.6 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.9) и Враца (72.9 години).

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година по възрастова смъртност.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.1 години, докато при жените е с 6.8 г. по-висока – 78.9 г. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната. За периода между 2008 и 2017 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.9 години, съответно с 2.1 години при мъжете и с 1.8 години при жените. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2006 – 2008 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.