Назоваха предложените за академичната награда „Варна“

Община Варна съобщи кои са номинираните за годишната награда „Варна“ за висше образование и наука. Те са определени от експертна комисия преди дни.
В сферата на хуманитарните науки, за индивидуална награда е предложен проф. д-р Стефан Пеев за цялостната му научна, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, както и за създаването на денталния център към Медицинския университет.
За колективна награда е предложен факултета „Обществено здравеопазване“, отново към МУ, за акредитирането на три нови специалности през миналата година.
В раздела за природни науки номинация за индивидуална награда няма, а за колективен принос за предложени за награда доц. д-р инж. Героги Киров, гл. ас. д-р инж. Любомир Камбуров и ас. д-р инж. Георги Червенков за международните им научни заслуги и високи постижения в патентната дейност.
Преподавателят с най-много международни публикации в сферата на туризма в България  проф. д-р Станислав Иванов е предложен за индивидуална награда „Варна“ за обществени науки. В същата категория за колективна награда е номиниран екипът, реализирал проекта „Българо-норвежка образователна програма“ с ръководител проф. д-р Теодора Бакърджиева.
Високи постижения в биомедицинското инженерство и изселвания за нови начина за диагностика на тумори носи номинация на доц. д-р инж. Кристина Близнакова в областта на техническите науки. Научен колектив с ръководител проф. Боян Медникаров е предложен за колективна награда в същата сфера за разработването и реализацията на полигон за борба с корабните пожари във ВВМУ „Никола Вапцаров“.