Наградиха Варна за значима социална иновация

 

 

Община Варна взе първа награда в категория „Значима иновация“ и отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция за закрила на детето. Призът бе присъден за цялостната дейност на общината в социалната сфера.

Отличителният знак се връчва за втора поредна година. Целта на инициативата е да се насърчат организациите и институциите, които работят активно за защита правата на децата и за осигуряване на условия за пълноценното им развитие. Наградите са за постижения в четири категории: „Значима иновация“, „Устойчиво развитие“, „Успешна промяна“ и „Значимо партньорство”.

Събитието се състоя на 30-ата годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. По този повод бе организиран и мащабен национален форум „С очи за всички“, посветен на социалното включване и овластяването на децата с увреждания. Официални гости  бяха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, представителят на УНИЦЕФ в България Джейн Муита, посланикът на България към службата на ООН Деяна Костадинова, омбудсманът Диана Ковачева, посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа и др. Във форума взе участие и общинският съветник д-р Лидия Маринова, като представител на местната власт. Тя сподели опита на Община Варна в предоставянето на социални услуги за деца и младежи и в изпълнението на програми, финансирани от градския бюджет. Изтъкнати бяха добрите практики, утвърдени във Варна, както по отношение на адаптираното хранене в яслите, детските градини и училищата, така и на обучителните програми за медицинския и педагогическия персонал за обгрижване и реакция при необходимост за деца с диабет и редки заболявания. На събитието беше подчертано, че Община Варна е еталон за добра работа и качество в предоставянето на социални услуги.

„Първата награда от Държавната агенция за закрила на детето и високата оценка, която получихме на националния форум, са поредното признание за Община Варна. Те са факт благодарение на обединените усилия на администрацията, неправителствения сектор, на всички институции, които имат отношение към грижата за децата и към създаването на условия за тяхното пълноценно развитие. За нас децата са на първо място и ще продължим да работим активно, за да им осигурим щастливо детство“, каза д-р Маринова.

Форумът събра деца и млади хора с увреждания, които споделиха своите проблеми, притеснения и постижения в живота, въпреки трудностите. Участие взеха и много представители на различни институции, НПО сектора, местната власт. Те обсъдиха какво е направено до момента по отношение грижите за децата и младите хора с увреждания, както и за осигуряването на подходяща среда за качествен и достоен живот.