Музей учи малчугани да познават билките

 

Първият детски музей на билките и билкови градини бе открит в детска градина № 18 „Чайка“. Част от експозицията е и във филиала „Бисерче“. Изграждането му е част от проект „В света на зелените вълшебства“ в рамките на националната кампания „Чиста околна среда“, по програмата на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“ към Министерството на околната среда и водите.

Основните цели на проекта са учене в естествени условия, повишаване на екологичната култура и възпитаване на устойчиво екологично поведение у децата. В реализирането му участват екипът на детската градина, както и 420 деца и техните родители. На откриването на музея присъства и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Фото: Live.Varna.bg