Младежки организации предложиха събития за календара на ЕМС 2017

Около 30 предложения за събития и проекти, които да бъдат включени в календара на Варна – Европейска младежка столица 2017, бяха получени в сдружение Варна – ЕМС. Те ще могат да използват логото на инициативата по време на публични изяви, свързани с конкретното събитие.
„По време на кампанията получихме много предложения за проекти. В рамките на този подбор обаче ние не отпускаме средства – нито за проекти, нито за конкретни събития. Целта ни беше да дадем възможност на интересни инициативи да намерят място в календара на Варна – Европейска младежка столица 2017”, коментира Мирчо Христов, изпълнителен директор на сдружението.
В края на декември предстои отварянето на процедурата за набиране на проекти по ключовите направления на Европейска младежка столица 2017, които ще подлежат на финансиране. Те ще се подбират на конкурсен принцип.