Мирослав е болен от диабет и е с хронична бъбречна недостатъчност! Пенсията му е само 215 лева

Мирослав Веселинов Атанасов е болен от диабет тип В1 вече 10 години. От 5 години е с хронична бъбречна недостатъчност и е на хемодиализа.
Налага му се повторна операция на долен крайник и поставяне на пирон. Консумативите за операцията са на стойност 2800 лв., а пенсията на Миро е 215 лв.
Осъзнаваме, че животът на всички ни не е лек, но се молим за повече състрадателни хора, които да му помогнат!
Мирослав Веселинов Атанасов
Общинска банка BG61SOMB91301018517301