Министър Петков гарантира подкрепа на служителите на „Пикадили“

 

По инициатива на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков беше проведена среща с бивши и настоящи служители на фирма „Селект Трейд“ ЕООД, собственик на търговската верига „Пикадили“. Поводът за разговора беше подадената от тях жалба до Министерството на труда и социалната политика и други институции за неизплатени трудови възнаграждения и други нарушения от страна на работодателя, които възпрепятстват служителите да ползват социално-осигурителните си права.
В срещата участваха представители на Главната инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и Президентството.
Представителите на всички институции заявиха, че са предприели всички действия в рамките на законовите си правомощия, за да принудят работодателя да изплати дължимите заплати и да изпълни задълженията си, с които ще гарантира, че служителите ще могат да ползват социално-осигурителните и здравните си права. Експертите отговориха на всички въпроси на гражданите за възможностите да ползват болнични, майчинство, обезщетения за безработица и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при създалата се ситуация.
Министър Петков представи информация, че от септември 2016 г., когато се появяват първите индикации за проблем с платежоспособността на работодателя, до юни 2017 г. контролните органи на дирекция „Инспекция по труда“ – София, са извършили 12 проверки за спазване на трудовото законодателство по сигнали на служители от „Селект Трейд“ ЕООД. При тях трудовите инспектори са съставили 11 акта за административни нарушения, свързани с неизплащането на възнаграждения и обезщетения. На основание на актовете досега са връчени шест наказателни постановления за общо 42 500 лева.
Министър Петков увери потърпевшите служители, че институциите ще продължат да полагат максимални усилия, за да принудят работодателя да изплати задълженията към персонала. За осъществяването на контакт с него ще бъде потърсено съдействие и от МВР. Институциите ще съдействат на служителите да получат трудовите си книжки и да ги оформят по надлежния законов ред. По този начин ще се гарантира, че те ще могат да ползват осигурителните си права.