Местят децата от три детски градини

Заради предстоящи мащабни ремонти Общинският съвет даде съгласие за преместване на децата от три варненски детски градини. В други сгради временно ще отидат децата от ДГ №1 “Светулка“, филиала на ДГ №12 “Ян Бибиян“ и ДГ №41 “Първи юни“.
Детските заведения са 3 от 10-те обекта, които ще бъдат ремонтирани по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Ремонтите ще се направят с европейски средства по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
За да се обезпечи сигурността на децата и да се осигури непрекъснат образователен процес, децата от ДГ №1 “Светулка“ ще бъдат преместени съответно:
– двете подготвителни групи за деца на 6 години във филиал №1 на СУЕО “А. С. Пушкин“, находяща се на бул. “Ген. Колев“ 43;
– двете подготвителни групи за деца на 5 години във филиала на ДГ №4 „Теменужка“ на ул. „Цар Симеон I“ 14 и филиала на ул. „Кап. Райчо“ 114;
– децата от първа и втора група се пренасочват към ДГ №4 “Теменужка“, ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №6 “Палечко“, ДГ №7 “Пушкин“, като три групи с деца от същите възрасти остават в двата филиала на ДГ №1 “Светулка“.
Децата от филиала на ДГ №12 “Ян Бибиян“, находящ се на ул. „Добруджа“ №1 , се преместват в централната сграда на детската градина.
Децата от ДГ №41 “Първи юни“ се преместват, както следва:
– яслената група в ДГ №39 “Приказка“, ДГ №42 “Българче“, ДГ №40 “Детски свят“, ДГ №38 “Маргаритка“;
– децата от първа група в ДГ №40 “Детски свят“;
– децата от втора група в ДГ №38 “Маргаритка“;
– децата от трета група в ДГ №37 “Пламъче“;
– децата от четвърта група в ДГ №36 “Морска звездица“.
Общински съвет – Варна, задължи директорите на детските градини в едноседмичен срок от преместването да уредят договорно взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с директорите на приемащите образователни институции.