Между празниците общината кани граждани на среща за санирането

 

На 28.12. в зала „Пленарна“ на Община Варна от 16,30 ч. ще се проведе информационно събитие за гражданите относно подготовката на проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по оперативна програма „Региони в растеж“.
Целта на срещата е да бъдат информирани целевите групи – сдруженията на собствениците в жилищни сгради, относно необходимостта от обновяване и енергийна ефективност на сградите, както и да се разяснят условията за кандидатстване, уточниха от община Варна.