Магистрати обсъдиха с ученици проявите на агресия

Само за последните две седмици магистратите от Районен съд – Варна, се срещнаха с над 400 подрастващи и фокус-групи на училищни психолози от начален, основен и среден курс на различни варненски училища. В часовете те представят професията на съдията, разясняват съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тях, както и органите, които могат да им предложат подкрепа и защита.

Тези своеобразни уроци се провеждат след предварителна анкета и заявен интерес от отделните училища, в рамките на образователната инициатива „Час по правосъдие“, която се реализира в партньорство с Окръжен съд и Регионално управление на образованието – Варна.

По време на часовете учениците задаваха много въпроси относно прояви на агресия, конфликти в училище или на улицата и търсенето на наказателна отговорност в подобни случаи. Те се интересуваха от конкретни казуси, свързани с рискове в интернет пространството и публикуването в социалните мрежи на клипове с обидно съдържание или демонстрации на насилие. Съдиите споделяха от практиката и опита си примери, които да послужат за ориентир и за формиране на основни правни познания, които ще са необходими на подрастващите в различни житейски ситуации. В някои училища магистрати и ученици заедно гледаха и коментираха видеорубрики на тема „Третата власт отвътре“.

Общо 20 са училищата по програмата „Час по правосъдие“, които ще бъдат посетени през настоящата учебна година от съдии на Районен съд – Варна. Досега като лектори, доброволно и безвъзмездно, се включиха административния ръководител Ерна Якова, заместник-председателите Силвия Обрешкова и Пламен Атанасов, съдиите Виолета Кожухарова, Геновева Илиева, Магдалена Давидова и Николай Стоянов от „Гражданско отделение“, както и Албена Славова, Ивелина Желева и Валентин Пушевски – от „Наказателно отделение“.

Отделно, непосредствено след новогодишните празници, районните съдии ще продължат да влизат в учебни часове и да представят теми на правна проблематика по образователната програма на ВСС И МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Там училище-партньор е СУ “Св. Климент Охридски“ във Варна. Планира се финализирането на програмата да бъде съчетано с изнесено посещение на паралелките от 11-и клас в съдебната палата, с представяне на симулиран процес през месец април 2017 г. и с връчване на сертификати за най-активните участници.