Лесовъди ветерани от Варненска област празнуваха в Шерба

40 лесовъди ветерани от Варненска област се събраха в Държавно ловно стопанство „Шерба”. Инициативата е на РДГ – Варна, и се провежда всяка година в рамките на Седмицата на гората. Домакин на срещата между ветераните и техните последователи беше Североизточно държавно предприятие, част от което е и стопанството. Стоян Саров, началник отдел „Опазване и защита на горите” при СИДП ДП – Шумен, посрещна гостите и ги покани да се включат в лесовъдския анализ на зряла дъбова гора. Обсъдени бяха предприетите законодателни промени в сектора. Ветераните лесовъди се запознаха подробно с усилията на своите колеги за опазване и развитие на горските територии и оцениха високо
професионализма, с който се извършват лесовъдските мероприятия. До края на тази година в ДЛС „Шерба” ще бъдат залесени 108 декара.
Поради уникалния характер на Камчийския лонгоз в района ще бъде засаден местният дървесен вид полски ясен. Планирани са мероприятия за отглеждането на 800 декара млади гори. На други 800 декара ще се извършат дейности за подпомагане на естественото възобновяване на горите. На площ от общо 32 декара ще се извърши пълна почвоподготовка
за залесявания, които предстоят догодина. Лесовъдите работят активно и за развитието на минерализованите ивици за защита от горски пожари. В рамките на тази година ще бъдат изградени и поддържани 90 км ивици.