Лекото метро отпадна от плановете на общината

На този етап няма възможност за финансиране на проекта за леко метро във Варна. Неговото трасе обаче ще включено при проектирането на разширението на булевард „Цар Освободител”. Обществената поръчка ще бъде обявена през настоящата година, а през следващата могат да започнат същински строителни дейности. Това заяви по Дарик радио зам.-кметът на Община Варна Христо Иванов, който добави, че отчуждителните процедури ще бъдат по-лесни, защото засегнатите частни имоти са по-малко в сравнение с пробива на булевард „Васил Левски”.

Христо Иванов се надява, че ще бъде осигурено държавно финансиране за укрепване на свлачището „Трифон Зарезан” и за възстановяване на панорамния път за курорта „Златни пясъци”. Той припомни, че преди година е подписано споразумение с агенция „Пътна инфраструктура”, която да организира  дейностите по провеждане на процедурите по избор на изпълнител и строителен надзор.

Основно през следващата година ще бъдат изпълнявани и инфраструктурните проекти, за които Община Варна ще тегли дългосрочен дълг за 160 млн. лв. Христо Иванов ги определи като стратегически и структуроопределящи. С над 11 млн.лв. ще бъдат ремонтирани улиците, които ще попаднат в обхвата на „зелената зона”.  Ремонти на булеварди и улици ще има във всички райони и села в община Варна с изключение на село Константиново. Там предстои да се кандидатства за европейско финансиране с проект за пречиствателна станция и канализационна система.

Засега няма правни основания за анексиране на договорите със строителните фирми заради поскъпването на материалите, добави още Христо Иванов. Той очаква да бъде законодателен механизъм, който да отрази повишените цени.  Проектите за ремонт на 6 междублокови пространства и рехабилитацията на улиците се изпълняват по договорите, за които предварително са били сключени.

Само ден по-късно, общинският съвет прие Плана за интегрирано развитие на община Варна – най-съществения средносрочен стратегически документ, определящ приоритетите и посоката на развитие на региона за седем години напред. Планът за интегрирано развитие на община Варна включва общо 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв. В приоритетния списък фигурират 37 обекта с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв.

 Документът е изключително важен, тъй като наличието му е необходимо условие Община Варна да кандидатства за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и/или финансов инструмент през програмен период 2021-2027 г. Проекти, които не са включени в стратегическия документ, няма да могат да се възползват от ресурсите на националните програми.

Като ключови моменти в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда, икономическият растеж, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.