КТ „Подкрепа“ се надига срещу кмета на „Аспарухово“

Администрацията на район „Аспарухово“ грубо погазва правото на синдикално сдружаване. На тази позиция застана местната структура на КТ „Подкрепа“ във Варна. Причината са изказвания на районния кмет Калина Белмезова, които граничат със заплаха към служителите, които са членове на синдиката. От „Подкрепа“ тази седмица ще изнесат допълнително информация за случая на специална среща с медиите.

6 - Podkrepa 1
За действията на районния кмет се заговори първо на заседанието на Общински съвет – Варна, миналата седмица. Милена Георгиева от групата на БСП пита кмета защо на служителите от районната администрация в „Аспарухово“ е забранено да бъдат синдикални членове.
„Въпросът ми е провокиран от едно събитие, което се е случило вчера, 10 май, в администрацията. В 12,00 ч. в район „Аспарухово“ кметът Калина Белмезова събира на среща служителите. Темата е синдикалната секция на „КТ „Подкрепа“. Тя буквално им казва: „Ще бъда много кратка, такова животно като синдикална секция не може да има. Предупреждавам, че всеки от членовете на синдикалната секция ще бъде наблюдаван за спазване на служебните си задължения и спазване на правилника за вътрешния ред“. Затова питам кмета на район „Аспарухово“: Г-жо Белмезова, знаете ли, че правото за синдикално сдружаване е основно човешко право? То е заложено в европейската социална харта и в други международни документи. В България работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи в защита на своите интереси в областта на труда и социалното право. В чл. 4 ал. 1 в Кодекса на труда се казва, че работниците и служителите имат право без предварително разрешение свободно да образуват по свой избор синдикални организации и доброволно да встъпват и излизат от тях.
Община Варна има традиционно добри отношения с КТ „Подкрепа“, секции на синдиката има в много от общинските училища, в детски градини и болници, а също така и в администрацията на район „Владислав Варненчик“.
Милена Георгиева се обърна към кмета на Варна Иван Портних: „Г-н Портних, подкрепяте ли изказването на колегата си Белмезова, смятате ли за допустимо такова вмешателство в работата на синдиката и не е ли това опит за сплашване на синдикалните членове. Като кмет ще вземе ли мерки да гарантирате една спокойна работа обстановка на всички служители от районната администрация, включително и на членовете на синдикат „Подкрепа“. Отговор от Иван Портних нямаше.